Lokalplaner

På Århus kommunes hjemmeside kan du finde lokalplaner for Spørring. Her er et billede af forsiden:

På billedet kan du se, at der er fire lokalplaner i spil: Lakalplan nr 347, 800, 878 og 1010. Her bringes link hver plan:

Dagligvarebutik i Spørring, lokalplan X246 under afklaring: https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/lokalplanid/1486

Lokalplan 347 vedtaget 6 december 1989: https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?lokalplanid=206

Lokalplan 800: https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?lokalplanid=298

Lokalplan 878: https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?lokalplanid=513

Lokalplan 1010: https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?lokalplanid=981

Lokalplan 1184 for udvidelse af Båndlev Biogas, under udarbejdelse: https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/lokalplanid/1336
Høringssvar: https://deltag.aarhus.dk/node/565/ticket/add

Lokalplan X178 om solceller, under afklaring. https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/lokalplanid/1397

Områder udset til solceller.

Lokalplan X211 for udvidelse af transformatorstation, under afklaring: https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/lokalplanid/1446

Lokalplan X077 om boligområde langs Ågade/Røvedvej, under afklaring:
https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/lokalplanid/1187

Området langs Ågade er under afklaring, vedtaget 4 februar 2015, skriver arkitekt Thomas Lygum:

Her har I en status på planprocessen for boligområdet ved Spørring nord.
Vi er fortsat under afklaring om hvordan vi vejbetjener området fra vest, og det er ikke helt let at finde en løsning.
Sagen skal drøftes i ledelsen i starten af november, med henblik på at sætte en retning på opgaven.
Herefter håber jeg at den kommunale bygherres rådgiver kan sætte fuld damp på udarbejdelsen af et projektgrundlag som vi kan skrive en lokalplan for.
Som vi aftale på mødet, inviteret jeg til et møde igen, når der ligger et ordentligt projektgrundlag klart fra rådgiverne, som vi sammen kan drøfte.
Jeg håber at det bliver inden udgangen af første kvartal 2022.
Moesgård Museum foretager typisk en arkæologisk undersøgelse i forbindelse med planprocessen, så bygherre ved om der skal foretages store udgravninger i forbindelse med en senere byggemodning.
Med venlig hilsen
Thomas Lygum Sidelmann
Byplanarkitekt

Borgerforeningens høringssvar: https://docs.google.com/document/d/1Lt3V0j5vgvDXk61gK0K7qkb5opqqHW25pldbiYd2tx4/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/document/d/1Lt3V0j5vgvDXk61gK0K7qkb5opqqHW25pldbiYd2tx4/edit?usp=sharing

Total Page Visits: 10985 - Today Page Visits: 3