Lokalplaner

På Århus kommunes hjemmeside kan du finde lokalplaner for Spørring. Her er et billede af forsiden:

På billedet kan du se, at der er fire lokalplaner i spil: Lakalplan nr 347, 800, 878 og 1010. Her bringes status for hver plan den 11-10-2021:

Lokalplan 347 vedtaget 6 december 1989: https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?lokalplanid=206

Lokalplan 800: https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?lokalplanid=298

Lokalplan 878: https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?lokalplanid=513

Lokalplan 1010: https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?lokalplanid=981

Lokalplan 1184 for udvidelse af Båndlev Biogas, under udarbejdelse: https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/lokalplanid/1336

Lokalplan X178 om solceller, under afklaring. https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/lokalplanid/1397

Områder udset til solceller.
Lokalplan X077 om boligområde langs Ågade/Røvedvej:

Området langs Ågade er under afklaring, vedtaget 4 februar 2015, skriver arkitekt Thomas Lygum:

Her har I en status på planprocessen for boligområdet ved Spørring nord.
Vi er fortsat under afklaring om hvordan vi vejbetjener området fra vest, og det er ikke helt let at finde en løsning.
Sagen skal drøftes i ledelsen i starten af november, med henblik på at sætte en retning på opgaven.
Herefter håber jeg at den kommunale bygherres rådgiver kan sætte fuld damp på udarbejdelsen af et projektgrundlag som vi kan skrive en lokalplan for.
Som vi aftale på mødet, inviteret jeg til et møde igen, når der ligger et ordentligt projektgrundlag klart fra rådgiverne, som vi sammen kan drøfte.
Jeg håber at det bliver inden udgangen af første kvartal 2022.
Moesgård Museum foretager typisk en arkæologisk undersøgelse i forbindelse med planprocessen, så bygherre ved om der skal foretages store udgravninger i forbindelse med en senere byggemodning.
Med venlig hilsen
Thomas Lygum Sidelmann
Byplanarkitekt

https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/lokalplanid/1187

Borgerforeningens høringssvar: https://docs.google.com/document/d/1Lt3V0j5vgvDXk61gK0K7qkb5opqqHW25pldbiYd2tx4/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/document/d/1Lt3V0j5vgvDXk61gK0K7qkb5opqqHW25pldbiYd2tx4/edit?usp=sharing

Politiske vinde, kopi af artikel fra Århus Stiftstidende den 28 sep. 2021:

I Spørring har borgerne skabt samlingsstedet Grøntoppen midt i landsbyen og i forbindelse med byens fodboldbane. Det er den slags, teknisk rådmand Bünyamin Simsek (V) satser på meget mere af med sit forslag om byudviklingsgrupper i 18 af kommunens mindre byer. Foto: Jens Thaysen

Særlige byudviklingsgrupper i 18 af de mindre byer i Aarhus Kommune skal være med til at udvikle mødesteder og bymidter i blandt andet Harlev og Beder

28 sep. 2021 kl. 15:54

Morten Svith mosv@stiften.dk

AARHUS: Fokus har været på byudvikling på Godsbanen, Sydhavnen, Aarhus Ø og andre steder centralt i Aarhus.

Nu skal blikket vendes mod kommunens mindre oplandsbyer også.

Rådmand Bünyamin Simsek (V) har netop haft et forslag til temaplan i offentlig høring, der udpeger hvor der fra Spørring, Mejlby og Hårup i Nord til Beder og Malling i syd kan udstykkes grunde til fritliggende boliger – typisk parcel- og rækkehuse.

Temaplanen indeholder forslag til, hvor der kan udstykkes 3.600 nye parcelhusgrunde de kommende 10-12 år spredt ud på et stort antal lokalsamfund.

Lokale bykvaliteter

Nu kommer rådmanden så med endnu et udspil i forhold til rækken af små og større oplandsbyer: De skal hver især have deres egen byudviklingsgruppe, der sammen med Teknik og Miljø skal arbejde for at skabe mere liv i lokalområderne.

– Hvis vi skal have en reel oplevelse af, at Aarhus bliver større, så skal de fritliggende bysamfund også kunne tilbyde nogle af de kvaliteter, vi oplever inde i byen. Ikke som i Aarhus bymidte, men på de lokale præmisser.

Der er enormt mange ildsjæle, der allerede i dag arbejder hårdt for at styrke deres lokalområde. Det vil jeg gerne være med til at understøtte samtidig med, at jeg anerkender, at den gode plan ikke bliver udviklet fra et skrivebord på rådhuset. Vi skal have borgerne med på råd, for hvad der virker det ene sted, virker ikke nødvendigvis det andet sted.

BÜNYAMIN SIMSEK, RÅDMAND

– Og her mener jeg, at mødesteder som for eksempel grønne områder omkring dagligvarebutikkerne eller et idrætsområde kan gøre en positiv forskel. Det vil både give noget tilbage til beboerne i lokalområdet og sikre, at vi bruger vores vækst og tilstrømning af indbyggere til at skabe bedre og mere levende oplandsbyer, siger Bünyamin Simsek.

Byudviklingsgrupper

Han ønsker, at alle 18 oplandsbyer som led i den kommende politik for arkitektur og bykvalitet får etableret en byudviklingsgruppe, som skal være med til at udvikle byen, så det understøtter det lokale liv, den lokale handel og det lokale sammenhold. Her peger han blandt andet på store oplandsbyer som Harlev og Beder, hvor der er mennesker til mere byliv, end der er i dag.

Aktørerne i sådan en lokalgruppe kan være fra for eksempel fællesråd, erhvervsliv, idrætsforening, og skolebestyrelse.

Blandt opgaverne for gruppen kan være at beslutte, hvilke områder i byen man skal satse på som centerområde, og hvordan kommunen kan skabe rammerne om nye bebyggelser, så de understøtter de lokale ønsker. Samarbejdet skal sikre, at borgerne i højere grad bliver en aktiv del i udviklingen af deres lokalområde.

Borgerne skal på banen

– Der er enormt mange ildsjæle, der allerede i dag arbejder hårdt for at styrke deres lokalområde. Det vil jeg gerne være med til at understøtte, samtidig med at jeg anerkender, at den gode plan ikke bliver udviklet fra et skrivebord på rådhuset. Vi skal have borgerne med på råd, for hvad der virker det ene sted, virker ikke nødvendigvis det andet sted. Så de lokale skal selv være med til at pege på, hvilken løsning der kan styrke bylivet i netop deres område, siger Bünyamin Simsek.

Udviklingsarbejdet skal munde ud i en konkret plan for et projekt, som kan realiseres på sigt. Rådmanden lægger blandt andet op til, at projekterne bør være en del af byrådets budgetforhandlinger, og at der skal arbejdes med at finde ekstern finansiering i form af fondsmidler.

Total Page Visits: 9797 - Today Page Visits: 2