Aktivitetsklubben

IMG_0453 IMG_0455 IMG_0457Aktivitetsklubben blev dannet i 1998. Den er en udløber af Dagklubben, som hørte under Borgerforeningen og virkede fra 1995. Det var svært at være en lille klub som en del af den store Borgerforening, og derfor blev det besluttet at danne en selvstændig klub.

Klubbens formål er at styrke og bevare sammenholdet i landbysamfundet såvel i dagtimerne som i aftentimerne.

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og har til huse i Spørring Fælleshus.

Økonomisk betales et årligt kontingent. Ved aktiviteter, som koster penge, betaler deltagerne selv udgiften.

Aktivitetsklubben har til huse i Spørring Fælleshus og der er åben hver torsdag kl. 9:00 – 11:30.

Spiseklubben (en del af aktivitetsklubben) mødes til fællesspisning sidste tirsdag i hver måned.

Aktivitetsklubben har torsdag den 29. februar kl. 9 afholdt generalforsamling i Spørring Fælleshus
Den nye bestyrelse ser ud som følger:
– Formand Anni Koch tlf. 29329765 Mail: tonny@koch.mail.dk
– Næstformand Grethe 
– Kasserer Magda Hansgaard
– Sekretær Jonna Hansen
– Bestyrelsesmedlem Tulle Gudrun Christensen
– Suppleant Jette Nielaus
– Revisor Kirsten Kristensen

Total Page Visits: 2514 - Today Page Visits: 1