Borgerforeningen

Madpakke og Udkigspost

Madpakke og Udsigtspunkt over Spørring Sø.

Tirsdag den 27. oktober 2022 holdt vi generalforsamling.

Den nye bestyrelse består af:

Formand: Palle Holm
Næstformand: Nikolaj Jørgensen
Kasserer: Sven-Erik Funch Adamsen
Sekretær: Magnus Nørgaard Sørensen
Medlemmer: Erica Hansen,
Henrik Fiil Nielsen og
Nielshenrik Mosskov Svenstrup.

Borgerforeningen takker alle de frivillige som hjælper med alt lige fra byfest, sankthans, græsklipning, arbejdsdage, juletræ tænding, juletræsfest, Spørring posten både det at lave den men ikke mindst de som kommer med indlæg og omdelerne, mange tak.

Mobilitet (Vej og trafik):

Den 10/10 havde Jakob og Palle møde om trafik og veje i Spørring, det var Simon Wind fra Mobilitetsudvalget og Lise Jensen fra Anlæg Århus. Som noget nyt kommer de ud til lokalområderne og taler om vores ønsker angående vejene. Vi morede os meget over, at det første Lise sagde var: “Hvorfor har I valgt at have jeres byskilt så langt inde i byen, efter husene ved Søhøjparken?”. Da vi var færdig med at grine forklarede vi dem, at vi sandelig har søgt i flere år at få flyttet skiltet, men det var altid blevet afvist. Nu bliver det gjort ved først givne lejlighed, sagde Lise.
Vi talte om 8 punkter, foruden Ågade, som Lise mener trænger til ny asfalt. Herunder skriver jeg hvad resultaterne af vores samtaler blev (se numrene på kortet).

1 og 2 – Randersvej/Gammel Landevej: Det undersøges om der kan etableres svingbane indenfor eksisterende vejudlæg for at mindske risikoen for ulykker. Det undersøges om der kan etableres krydsningshelleanlæg i forbindelse med svingbane, så det bliver mere sikkert at krydse Randersvej og komme på den rigtige cykelsti til Trige.

3 – Gammel Landevej syd for Spørring: Vi ønsker byskilt flyttet syd for Søhøjparken. Anlæg vil bringes sagen op på færdselsmøde.

4 – Mosegårdsvangen: Hastighed og fremtidige krydsningsforhold. Vi ønsker byskiltet flyttet samt hastighedsdæmpende foranstaltninger. Derudover ønskes forbedret krydsningsforhold over Mosegårdsvangen hvor stisystemet ved Mosegårdsparken og Søhøjparken forbindes (Grøn streg på kort) . Mobilitet/Anlæg undersøger mulighederne for placering af byskilt samt evt. muligheder for hastighedsdæmpende foranstaltning – evt. byport.

5 – Røvedvej: Vi ønsker hastighedsdæmpende foranstaltninger. Mobilitet/Anlæg vil gerne afvente byudvikling i området. (de planlagte boligområder er indtegnet på kortet nord for Ladegårdsbakken).

6 – Bogenhøjvej: Vi ønsker tung trafik forbud. Anlæg vil henvende sig til Drift om forespørgsel til underretning af TomTom/Garmin, så lastbiler bliver ledt udenom.

7 – Gammel Landevej: Der har tidligere været en 40 km/t hastighedszone gennem byen som er blevet nedlagt. Vi ønsker genetablering af hastighedszone. Mobilitet/Anlæg anerkender at dette er en god trafikal løsning. De undersøger om der kan etableres 40 km/t hastighedszone. Der foretages hastighedsmåling.

8 – Gammel Landevej: Vi ønsker at fortov udbedres. Lise informerer drift om fortovets tilstand.

Derfor opfordrer vi alle til at indberette huller, dårlig asfalt, forurening og hærværk til kommunen via BorgerTip app (aarhus.dk/borger/borgertip).

Vi har møde med den nye mobilitetsleder for vores område, Mette Dyrlund Sahlertz, mandag den 21. marts, hvor Mette kommer her sammen med arkitekt for de planlagte boligområder og mødes med Erica og Palle.

Oversigt over noget af det Borgerforeningen arbejder med her.

Total Page Visits: 4272 - Today Page Visits: 2