Borgerforeningen

Madpakke og Udkigspost

Madpakke og Udsigtspunkt over Spørring Sø.

Tirsdag den 9 oktober 2018 holdt vi generalforsamling.

Den nye bestyrelse består af:

Formand Jakob Jensen,
Næstformand: Frank Plith,
Kasserer: Sven-Erik Funch Adamsen, Sekretær: Palle Holm,
Medlemmer: Mikael Thomsen,
Arnt Murberg og
Alex Johansen.

Formandens beretning:

Vi har ikke haft det travleste år, men alligevel er det lykkes os at få penge af smag på Århus
til frugtbuske og træer i stedet for tjørn på den lille Grønning oppe ved Tor, vi har
selvfølgelig også været så heldige/dygtige at få 300.000,- til et kunstprojekt i byen.
Affalds opsamling var en stor succes som sædvanlig, men vores arbejdsdag kunne man
godt havde ønsket sig flere hjælpere.
Discgolf i grusgraven, vi har planerne tilbud tegninger osv. men mangler en del af penge
endnu, så det er udskudt på ubestemt tid.
Købmanden ja det er jo lidt en trist historie, ærgerligt som det ser ud nu, men kommunen
har endeligt givet tilladelse til nedrivningen og der skal være møde på brandtoften på
Torsdag, så må vi se hvor hurtigt det kommer til at gå, er jo ikke sikkert det nye firma kan
springe til hurtigt, men vi må håbe, der er stadig planer for en købmand med nogle
lejligheder og et Menighedshus til vores Sogn, samt vores pizzamand, vi har endda været
så heldige at få lov til at se med på tegninger og komme med vores input.

Til slut vil jeg sige tak til alle de hjælpere vi har samt til bestyrelsen både afgåede og dem
der bliver.

Mobilitet (Vej og trafik):

Den 10/10 havde Jakob og Palle møde om trafik og veje i Spørring, det var Simon Wind fra Mobilitetsudvalget og Lise Jensen fra Anlæg Århus. Som noget nyt kommer de ud til lokalområderne og taler om vores ønsker angående vejene. Vi morede os meget over, at det første Lise sagde var: “Hvorfor har I valgt at have jeres byskilt så langt inde i byen, efter husene ved Søhøjparken?”. Da vi var færdig med at grine forklarede vi dem, at vi sandelig har søgt i flere år at få flyttet skiltet, men det var altid blevet afvist. Nu bliver det gjort ved først givne lejlighed, sagde Lise.
Vi talte om 8 punkter, foruden Ågade, som Lise mener trænger til ny asfalt. Herunder skriver jeg hvad resultaterne af vores samtaler blev (se numrene på kortet).

1 og 2 –  Randersvej/Gammel Landevej: Det undersøges om der kan etableres svingbane indenfor eksisterende vejudlæg for at mindske risikoen for ulykker. Det undersøges om der kan etableres krydsningshelleanlæg i forbindelse med svingbane, så det bliver mere sikkert at krydse Randersvej og komme på den rigtige cykelsti til Trige.

3 – Gammel Landevej syd for Spørring: Vi ønsker byskilt flyttet syd for Søhøjparken. Anlæg vil bringes sagen op på færdselsmøde.

4 – Mosegårdsvangen: Hastighed og fremtidige krydsningsforhold. Vi ønsker byskiltet flyttet samt hastighedsdæmpende foranstaltninger. Derudover ønskes forbedret krydsningsforhold over Mosegårdsvangen hvor stisystemet ved Mosegårdsparken og Søhøjparken forbindes (Grøn streg på kort) . Mobilitet/Anlæg undersøger mulighederne for placering af byskilt samt evt. muligheder for hastighedsdæmpende foranstaltning – evt. byport.

5 – Røvedvej: Vi ønsker hastighedsdæmpende foranstaltninger. Mobilitet/Anlæg vil gerne afvente byudvikling i området. (det planlagte boligområder er indtegnet på kortet nord for Ladegårdsbakken)

6 – Bogenhøjvej: Vi ønsker tung trafik forbud. Anlæg vil henvende sig til Drift om forespørgsel til underretning af TomTom/Garmin, så lastbiler bliver ledt udenom.

7 – Gammel Landevej: Der har tidligere været en 40 km/t hastighedszone gennem byen som er blevet nedlagt. Vi ønsker genetablering af hastighedszone. Mobilitet/Anlæg anerkender at dette er en god trafikal løsning. De undersøger om der kan etableres 40 km/t hastighedszone. Der foretages hastighedsmåling.

8 – Gammel Landevej: Vi ønsker at fortov udbedres. Lise informerer drift om fortovets tilstand.

Vi opfordrer alle til at indberette huller, dårlig asfalt, forurening og hærværk til kommunen via BorgerTip app (aarhus.dk/borger/borgertip).

Borgerforeningen takker alle de frivillige som hjælper med alt lige fra byfest, sankt hans,  græsklipning, arbejdsdage, juletræ tænding, juletræesfest, Spørring posten både det at lave den men ikke mindst de som kommer med indlæg og omdelerne, mange tak.

Se medlemmer af bestyrelsen valgt ved generalforsamlingen her

Oversigt over noget af det Borgerforeningen arbejder med her.

Total Page Visits: 2197 - Today Page Visits: 3