Omgivelser

Spørring ligger for enden i en af Århus kommunes grønne korridorer i et typisk morænelandskab, formet af istiden.

sporring soFra vandskellet i Todbjerg strømmer vandet i Spørring å mod vest gennem Spørring ådal og videre under Randersvej, under motorvejen og videre til Lilleåen og Gudenåen. Vest for Randersvej ligger et kommunalt ejet naturareal med byens rensningsanlæg og et større grusgravsområde. Det meste ligger hen i natur, og der ses mange rådyr ud mod vildtkorridoren under motorvejen.

Spørring har sin egen å, som uden tvivl er grunden til, at Spørring i sin tid blev grundlagt og har udviklet sig. Nogle af byens ældste borgere kan udpege de steder, hvor man badede for 50 år siden, og ungdomsklubben har søsat mange tømmerflåder nedenfor den gamle skole.

GrusgravenGennem flere år eksisterede tanken om at etablere en sø i Spørring Mose syd for byen. I 2004 gik arbejdet i gang, og i dag er der dejligt blåt vandspejl. Blishøns, bekkasiner, ænder, måger og svaner har taget Spørring Sø til sig. Der er lavet gangstier, da der stadig er græssende køer i området omkring søen. Hvert år holder Spørring Borgerforening Skt. Hans ved søen.

Total Page Visits: 3550 - Today Page Visits: 4