Spørring Fælleshus

Med facade mod bytorvet og Spørring Kirke stiller Århus Kommune en bygning til rådighed for byens foreninger. Bygningen er opført i 1890 og var indtil 1970 en del af Spørring Skole. Den rummede i starten lærerboliger på 1. etage og klasselokaler i stueetagen. Fra 1970 er der foregået mange forskellige aktiviteter så som bibliotek, legestue og meget andet. Efter renoveringen af den øvrige del af Spørring Gl. Skole til Spørring Børnehus er forhuset fra 2006 den eneste bygning i komplekset, som er ejet af Sport og Fritid, magistratsafdelingen for Borgerservice og Kultur.

Sporring Faelleshus 013I bygningens vestvendte del har Spørring Egnsarkiv lokale i stueetagen og Spørring Ungdomsklub har lokale på 1. etage. De øvrige lokaler i stueetagen og et lokale på 1. etage er til rådighed for alle foreninger i Spørring. Brugen af disse lokaler sker efter retningslinjer fra Sport og Fritid og det er en forudsætning at det sker til almennyttige formål. Hvis lokalerne ønskes at blive brugt til kommercielle formål kan dette ske ved henvendelse til Sport og Fritid og mod betaling.

Der er etableret et husudvalg, som drøfter driftsforhold mm. Borgerforeningen er formand for udvalget og alle foreninger som bruger lokalerne kan være medlemmer heraf. Der er udleveret nøgler til foreningerne, som kan benyttes til fælles lokalerne. Der er i stueetagen 3 mødelokaler, hvor der er plads til hhv. 25, 15 og 10 mødedeltagere. Der er køkken med kaffemaskine, komfur og køleskab. Der er desuden garderobe og toilet i stueetagen. På 1. etage er der toiletter, køkkenfaciliteter og et større aktivitetslokale med billardbord, klaver og forskellige spil.

Retningslinjer for brug af Spørring Fælleshus

Retningslinjer for brug af gymnastiksal i Spørring Børnehus.

• Spørring Børnehus fordeler tider på hverdage mellem kl. 8.00 og 17.00.
• Spørring Børnehus varetager registrering af tider på hverdage mellem kl. 8.00 og 17.00
• Sport og Fritid fordeler tider på hverdage mellem kl. 17.00 og 22.00 og i weekends
• Sport og Fritid varetager registrering af disse tider i sit bookingsystem
• Spørring Børnehus kan gratis benytte gymnastiksalen på alle tidspunkter
• Spørring Børnehus opkræver ikke betaling af brugere indenfor de tider institutionen fordeler
• Sport og Fritid opkræver betaling af brugere indenfor de tider forvaltningen fordeler
• Nærmere regler for fordeling af tider fastsættes af henholdsvis Spørring Børnehus og Sport og Fritid for de tider som er de respektive ansvarsområder og reglerne gøres alment kendte. Der kan feks være tale om forskellige periodelængder for aftaler, frister i ansøgningsrunder og en vis fortrinsret for hidtidige brugere
• Børn og Unge er ansvarlige for rengøring, vedligeholdelse, alarmer mm
• Der skal indgås aftale om såvel brug af gymnastiksal og/eller omklædningsrum
• Kun godkendte foreninger kan få adgang til at bruge gymnastiksal og omklædningsrum

Sport og Fritid Spørring Børnehus Spørring Borgerforening

Total Page Visits: 2843 - Today Page Visits: 2