Spørring Fælleshus

Med facade mod bytorvet og Spørring Kirke stiller Århus Kommune en bygning til rådighed for byens foreninger. Bygningen er opført i 1890 og var indtil 1970 en del af Spørring Skole. Den rummede i starten lærerboliger på 1. etage og klasselokaler i stueetagen. Fra 1970 er der foregået mange forskellige aktiviteter så som bibliotek, legestue og meget andet. Efter renoveringen af den øvrige del af Spørring Gl. Skole til Spørring Børnehus er forhuset fra 2006 den eneste bygning i komplekset, som er ejet af Sport og Fritid, magistratsafdelingen for Borgerservice og Kultur.

Sporring Faelleshus 013

I bygningens vestvendte del har Spørring Egnsarkiv lokale i stueetagen og Spørring Ungdomsklub har lokale på 1. sal. Øvrige lokaler i stueetagen og et lokale på 1. sal er til rådighed for foreninger med almennyttigt formål i Spørring. Brugen af disse lokaler sker efter retningslinjer fra Sport & Fritid.

Ønskes lokalerne brugt til kommercielle formål kan dette ske ved henvendelse til Sport & Fritid og kun mod betaling.

Der er etableret et husudvalg, som drøfter driftsforhold mm. Borgerforeningen er formand for udvalget og alle foreninger som bruger lokalerne kan være medlemmer heraf. Der er udleveret nøgler til foreningerne, som kan benyttes til fælleslokalerne. Der er i stueetagen 3 mødelokaler, hvor der er plads til hhv. 25, 15 og 10 mødedeltagere. Der er køkken med kaffemaskine, komfur og køleskab. Der er desuden garderobe og toilet i stueetagen.
På 1. etage er der toiletter, køkkenfaciliteter og et større aktivitetslokale med billardbord, klaver og forskellige spil.

Retningslinjer for brug af gymnastiksalen i Spørring Gl. Skole

  • Spørring Børnehus fordeler og registrerer tider på hverdage mellem kl. 8.00 og 17.00, og kan gratis benytte gymnastiksalen på alle tidspunkter. Spørring Børnehus opkræver ikke betaling af brugere indenfor de tider institutionen fordeler.
  • Sport & Fritid fordeler tider på hverdage mellem kl. 17.00 og 22.00 og i weekends mellem kl. 8.00 og 22.00, og varetager registrering af disse tider i deres bookingsystem, samt opkræver betaling af brugere indenfor de tider forvaltningen fordeler.
    Nærmere regler for fordeling af tider fastsættes af henholdsvis Spørring Børnehus og Sport og Fritid for tider som er de respektives ansvarsområder, og reglerne gøres alment kendte. Der kan f.eks. være tale om forskellige periodelængder for aftaler, frister for booking og en vis fortrinsret for hidtidige brugere.
  • Børn og Unge er ansvarlige for rengøring, vedligeholdelse, alarmer m.m.
  • Der skal indgås aftale om brug af gymnastiksal/omklædningsrum og kun godkendte folkeoplysende foreninger, kan få adgang til at bruge lokalerne.
    Kontakt Sport & Fritid eller se ledige tider her på siden under foreninger/BOMIS.

Sport & Fritid – Spørring Børnehus – Spørring Borgerforening

Total Page Visits: 4229 - Today Page Visits: 5