Spørringgruppen – Spørringvisionen

Spørringgruppen er i denne forbindelse en gruppe af borgere, der sammen med Borgerforeningens bestyrelse arbejder videre med ideer til VE-puljen og gør dem konkrete.
Spørringgruppen mødtes første gang d. 28. september.

Her er en sammenskrivning af de opdaterede ønsker for udviklingen af Spørring:

Fritid:
Multihal (som ved Viruphus) til:

 • Fitness
 • Padel
 • Fodbold
 • Gymnastik
 • koncert
 • Fest og byfest
 • Foredrag
 • Børnehave Brug

Udbygning at Grøntoppen: Dræn, Legeplads, Kælkebakke Projekt.

Infrastruktur:

 • Støjafskærmning langs Randersvej og motorvejen, evt. som et bredt plantebælte.
 • 1 eller 2 tunneler
 • Stier der forbinder de forskellige områder og ved de naturskønne søer/og områder
 • Etablering af sti ved Spørring Å
 • Fartbump på Gammel Landevej pudebump/chikaner på Mosegårdsvangen (se Egå som glimrende eksempel)
 • Chikaner til øget cykel mobilitet på Gl. landevej og rundt i byen

Delebilsordning for Spørring sogn via app eller lignende.
-Lade stander ved Randersvej med cykelparkering.
Private lade stander til favorabel etableringspris.
Forsynings fællesskab etablere vindmøller. Dele inventar som trailer og andet.

Rekreativt:
Natur fitness, Skaterbane.
Forskellige stationer med bænke/udsigtspunkter.
Park på østside at sø ved Søhøjparken evt. med shelters & bålplads.
Sti med lys på langs Risvangsvej, der hænger sammen med stisystem rundt i Spørring,
Punkter/stationer langs stisystemet
(1) NaturFitness, (2) Bænke /udsigtspunkter, (3) Shelters så langt fra larmende vej som muligt
(4) Spørring botanisk have – lille kompakt, (5) Skaterbane, (6) Legeplads, (7) Biodiversitets stribe.
Beplantning/Botanisk have – gerne på et område lidt væk fra veje.

Ved VE-anlæg:
8 tals stisystem på østsiden af Randersvej fra Søhøjparken strækkende til Solcellepark ved Hedegaards vej. Der skal være plads til gående, cyklende, ridende, der skal være bænke placeret undervejs – Inklusive vedligeholdelse.
Etablering af shelterplads i et hjørne af solcelleparken ved Hedegaardsvej.
Hvor det er muligt beplantes bærbuske langs stisystemet.
Anlæg at skov fra gamle planteskole til Kærhusvej med forbindelse til 8 tals systemet

Total Page Visits: 2323 - Today Page Visits: 5