Spørring gennem 700 år, Fastelavssoldater

Af Henning Christiansen

Fastelavnstradition

På egnen er der en lang tradition for fastelavnsoptog, dog er der i takt med udviklingen sket nogle ændringer. I ti­den omkring 1. verdenskrig var hestene en væsentlig faktor i et landsbysamfund som Spørring, og karlene på gårdene samt de ældste drenge dannede optog til hest. Man red fra dør til dør, og det har været et imponerende skue med alle de heste, som havde pænt uniformere­de ryttere på ryggen. Der var foruden rytterne, også gående børn i optog. 
Tiden omkring 2. verdenskrig kan end­nu beskrives af herboende ”drenge”, der dog nu er indtrådt i pensionisternes rækker. Man var i Spørring opdelt i ”det store hold og det bette hold”, og i vid udstrækning besøgte begge hold alle husstande i sognet. Der var konge, kronprins, fanebærer og generaler, samt en skatmester til at samle penge ind til en fest, som dengang blev holdt på hotellet. Ved festen var det på forhånd aftalt, hvem af pigerne, der skulle være dronning, kronprinsesse osv., og dansen indledtes med, at drengene i rangorden inklinerede for den udkårne.
Overskuddet blev efter festen delt lige­ligt mellem deltagerne.
Man var under optogene pænt unifor­merede med sabel, skråbånd og hue, og generalerne holdt styr på tropperne un­der marchen fra dør til dør. Ruten var tilrettelagt, så man først gik mod øst ad Risvangsvej med mulighed for en kamp mod soldaterne fra Mejlby. Derefter gik optoget over engene mod syd, og man forcerede Spørring å for at komme over til ”Kærhusene”. Den videre rute var mod vest ad Kærhusevej, hvorefter optoget drog mod Bjergager og videre til Sognevejen, hvor der var en chance for at møde soldaterne fra Grundfør. 
Ved nutidens fastelavnsoptog er kønne­nes ligestilling en realitet, der deltager også piger, så sangen der synges passer ikke helt i teksten.

Fastelavnen nu er kommen                           Til et bal med dans og løjer
og med følge her vi stå                                 hvor enhver sig ret fornøjer
synger for, at vi i lommen                             derfor beder vi jer om
må en lille gave få.                                       ”Gi’ os hvad I synes om”.

Spørringdrenge her vi bringe                           For vor konge er vi omme
tak for hvad I givet har                                    og for prinsen med hurra
højt med glæde nu vi kvæde                            hurra hurra nu farvel
for nu et hurra, hurra.                                     ja farvel og mange tak.

Der holdes stadig fest på Spørring Ho­tel, og man begynder med at marchere ind med den gamle fane i spidsen, fanen, som år for år opbevares på Spør­ring Gl. Skole.

Efter hotellet nu er ombygget til lejligheder festes der udendørs ved Spørring Børnehus.

 

Total Page Visits: 2492 - Today Page Visits: 2