Shelterplads i Grusgraven

Shelters og madpakkehuset benyttes flittigt! 
 

Vejledning for brug af sheltere og madpakkehus:

 • Shelterne er til fri afbenyttelse, fortrinsvis til borgere i Spørring.
 • Shelterne administreres af Spørring Borgerforening,  sporingborgerforening@gmail.com, som også er den mail, der bruges til den øvrige kommunikation omkring brugen og driften af området. 
 • Der skal tages behørig hensyn til dyre- og plantelivet, fredede planter må ikke plukkes/beskadiges. https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/ beskyttede-arter/fredede-dyr-og-planter/)
 • Der skal tages behørig hensyn til andre gæster på området. – Sheltere og madpakkehus skal efterlades i samme stand, som det blev modtaget. 
 • Mangler, uregelmæssigheder, hærværk og lignende skal oplyses på e-mail sporingborgerforening@gmail.com uanset om det er noget man selv har forårsaget, eller noget man har bemærket. 
 • Husk at tage alt affald med dig, når du forlader lejrpladsen, så de næste besøgende også får en god oplevelse. 
 • Der må kun tændes bål på den etablerede bålplads.
 • Du må gerne samle tørre grene i skovbunden til dit bål, men selvfølgelig ikke knække levende grene af træerne. 
 • Pas på at der ikke flyver gnister fra bålet, der kan ødelægge sheltere, borde, bænke eller vegetationen. 
 • Sørg for at bålet er slukket, når det forlades, du kan hente vand i søen. 
 • Alle henvisninger fra den tilsynsførende fra Borgerforeningen skal overholdes. 
 • Der er mulighed for at låne båludstyr, feltspade og vandspande ved henvendelse til Borgerforeningen sporingborgerforening@gmail.com.

  Arealet er ejet af århus Kommune. Shelterne, madpakkehuset og hundeskoven er etableret af Spørring Borgerforening, som også varetager den daglige drift. 

Bestyrelsen for Spørring Borgerforening Den 9. april 2022. 

Total Page Visits: 4687 - Today Page Visits: 4