Generalforsamling

Referat generalforsamling 26-10 2023: Sekretær: Magnus Nørgaard Sørensen Formandsberetning 2023 af Palle Holm: Hilsen Borgerforeningens bestyrelse